Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή τους είναι η διασφάλιση του δικαιώματος των Κυπρίων πολιτών και των επισκεπτών της Κύπρου για πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ασφαλή και αποτελεσματικά φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Εγγεγραμμένων Ειδικευμένων Προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 42 των περι Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας Και Τιμών) Νόμου

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος που περιλαμβάνει τα εγγεγραμμένα ειδικευμένα πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 42 των περι Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας Και Τιμών) Νόμου. Για κάθε εγγεγραμμένο άτομο στον κατάλογο περιλαμβάνονται: (α) Όνομα /Name (β) Διεύθυνση/Address (γ) Αριθμός Μητρώου/Registry No (δ) Ημερομηνία εγγραφής/ Date of registration

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/08/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
81aa1cf0-a6c1-436e-ba10-e7d90a31170d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.898803710938 34.385096036519, 31.898803710938 35.778549871932, 34.953002929688 35.778549871932, 34.953002929688 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
20/05/2019
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Άννα Παφίτου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

389