Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή ο περιορισμός και η εξάλειψη των ζωικών ασθενειών και η προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω του ελέγχου όλων των τροφίμων ζωικής προέλευσης και των ζωοανθρωπονόσων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Εγγεγραμμένων Κτηνιατρικών Φαρμάκων

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος εγγεγραμμένων Κτηνιατρικών Φαρμάκων. Ο κατάλογος υποδιαιρείται σε 3 κύριες κατηγοριές:

(α) NP-MRP-DCP (περιγραφή)

(β) CAPs (περιγραφή)

(γ) EXCEPTIONAL (περιγραφή)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/03/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
cb780f82-9735-4acb-ade8-de22b2ea10ad
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.898803710938 34.339750856855, 31.898803710938 35.778549871932, 34.963989257813 35.778549871932, 34.963989257813 34.339750856855))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
04/03/2018
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αλία Πατσιά
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

638