Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή τους είναι η διασφάλιση του δικαιώματος των Κυπρίων πολιτών και των επισκεπτών της Κύπρου για πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ασφαλή και αποτελεσματικά φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Εγγεγραμμένων Φαρμάκων

Σύνολο ψήφων: 0

Ηλεκτρονική εφαρμογή που παρέχει πληροφόρηση σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Κύπρο. Για κάθε φαρμακευτικό προϊόν παρέχεται:

 • Κωδικός
 • Ονομασία
 • Τύπος διαδικασίας
 • Αρ. διαδικασίας
 • Αρ. άδειας
 • Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

Παρέχονται επίσης:

 • Φαρμακοτεχνική(ες) Μορφή(ες)
 • Πληροφορίες κατόχου άδειας κυκλοφορίας
 • Φαρμακολογική(ές) Κατηγορία(ες)
 • Οδός(οί) χορήγησης
 • Δραστικά Συστατικά
 • Συσκευασίες
 • Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (URL)
 • Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη (URL)
 • Δημόσια Έκθεση Αξιολόγησης (URL)
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
5e76ec33-5761-4400-80d5-3fdc6daf2a02
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.953735351563 34.394162127477, 31.953735351563 35.805284430728, 34.953002929688 35.805284430728, 34.953002929688 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2017
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Κκολός, Έφορος Συμβουλίου Φαρμάκων
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

437