Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο για την αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Εθνικών Δασικών Πάρκων

Σύνολο ψήφων: 0

Δάση τα οποία διατηρούν σε σημαντικό βαθμό τη φυσικότητα τους και περιέχουν σημαντικά στοιχεία βιοποικιλότητας ή γενετικούς πόρους ή τοπία ή γεωμορφώματα και τυγχάνουν διαχείρισης για σκοπούς προστασίας και διατήρησης των οικολογικών διαδικασιών και των αξιόλογων φυσικών στοιχείων που περιέχουν και παρέχουν τη δυνατότητα για πνευματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές ή αναψυχικές δραστηριότητες οι οποίες είναι περιβαλλοντικά και πολιτισμικά συμβατές.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
19/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
27c90ac4-85aa-40c6-9054-2e949904b467
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.761474609375 34.336065483289, 31.761474609375 35.77492887569, 34.925537109375 35.77492887569, 34.925537109375 34.336065483289))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
19/11/2014
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μηνάς Παπαδόπουλος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

108