Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει ως αποστολή την προώθηση των ψηλότερων επιπέδων οικονομικής διαχείρισης, πληροφόρησης και απολογισμού στο δημόσιο τομέα και την εξασφάλιση αξίας για το δημόσιο χρήμα.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Ειδικών Εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από το 2017 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
21/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Όταν απαιτείται
Αναγνωριστικό
6fb23de6-d510-4469-981d-cc8ba74402c4
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.695556724444 34.321511215867, 31.695556724444 35.719014544732, 35.203857617453 35.719014544732, 35.203857617453 34.321511215867))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2016 - 22:00
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρίστος Μάος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

67