Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο για την αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Εκδρομικών Χώρων Τμήματος Δασών εντός των Κρατικών Δασών

Σύνολο ψήφων: 0

Στα Κρατικά Δάση λειτουργούν 40 εκδρομικοί χώροι συνολικής χωρητικότητας περίπου 23000 ατόμων, τους οποίους διαχειρίζεται το Τμήμα Δασών. Διαθέτουν όλες τις βασικές διευκολύνσεις για ημερήσιες εκδρομές, όπως ψησταριές, πόσιμο νερό, τραπέζια και αποχωρητήρια. Όλοι οι χώροι διαθέτουν διευκολύνσεις και για άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό καροτσάκι.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
19/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
19/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
fd9795bb-00bf-4260-911c-77d2e2ba2472
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.849365234375 34.336065483289, 31.849365234375 35.810574579203, 34.991455078125 35.810574579203, 34.991455078125 34.336065483289))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/11/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ανδρέας Νεάρχου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

72