Πρωτεύουσες καρτέλες

Η αποστολή του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι η προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Ρόλος του είναι να εκπροσωπεί τα παιδιά και το συμφέρον τους σε όλα τα επίπεδα.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος εκδόσεων Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος εκδόσεων Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Ο κατάλογος περιλαμβάνει:

(α) Α/Α
(β) Τίτλος Έκδοσης
(γ) Download URL

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
21/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
556cd824-f187-4104-a614-2b9af73aa1c3
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.724853487685 34.321511492767, 31.724853487685 35.754685443648, 34.976806612685 35.754685443648, 34.976806612685 34.321511492767))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τώνια Σιαμπτάνη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

59