Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει ως αποστολή την προώθηση των ψηλότερων επιπέδων οικονομικής διαχείρισης, πληροφόρησης και απολογισμού στο δημόσιο τομέα και την εξασφάλιση αξίας για το δημόσιο χρήμα.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Εκθέσεων Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για Ημικρατικούς Οργανισμούς

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος εκθέσεων του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας που αφορούν στους Οργανισμούς που υπάγονται στις διατάξεις των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007.

Οι Οργανισμοί αυτοί είναι οι πιο κάτω:

  • Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
  • Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
  • Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
  • Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
  • Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας
  • Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
  • Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων
  • Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
  • Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
d14bd92b-b93c-481a-b2e2-7d70f7081885
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.865844726563 34.330678876795, 31.865844726563 35.805284430728, 34.974975585938 35.805284430728, 34.974975585938 34.330678876795))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2000
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρίστος Μάος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

68