Πρωτεύουσες καρτέλες

Εθνικός φορέας και σύμβουλος του Κράτους για γεωλογικά θέματα, περιλαμβανομένων αυτών της σεισμικότητας, της προστασίας των ορυκτών πόρων και της αξιολόγησης των γεωκινδύνων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Ενημερωτικών Άρθρων Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Ενημερωτικών Άρθρων Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Για κάθε άρθρο περιλαμβάνει:

i. Α/Α
ii. Τίτλος άρθρου
iii, Όνομα Συγγραφέα
iv. Έντυπο
v. Download URL

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
04/02/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
a38b2816-a175-47b8-b7fe-7affb6e6732f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.657104492188 34.385096036519, 31.657104492188 35.894334642716, 35.139770507813 35.894334642716, 35.139770507813 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
30/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Συλβάνα Πηλείδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

87