Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Ενημερωτικών φυλλαδίων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων που αφορούν το νερό

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Ενημερωτικών φυλλαδίων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων που αφορούν το νερό. Ο κατάλογος διατίθεται σε μορφή CSV και σε αυτόν περιλαμβάνονται:

i. A/A (No.)
ii. Ημερομηνία Έκδοσης (Date)
iii.Τίτλος (Title)
iv.Download URL

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
15/10/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
a00da51c-6dcf-466f-8a59-193f9f7d55be
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.788940429688 34.42135450823, 31.788940429688 35.840916515454, 34.985961914063 35.840916515454, 34.985961914063 34.42135450823))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1987 to 14/10/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αιμίλιος Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

72