Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο για την αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Επιθεωρητών Ελέγχου Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Επιθεωρητών Ελέγχου Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας του Τμήματος Δασών. Για κάθε καταχώρηση περιλαμβάνονται:

i. Α/Α
ii. Ονοματεπώνυμο
iii. Τίτλος
iv. Έδρα
v. Κλάδος/ Δασικός σταθμός
vi. Σχετικός Αριθμός
vii. Αρ. Τηλεφώνου
viii. Ηλεκτρονική Διεύθυνση

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
19/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
19/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
6fabf90f-9306-4fa1-8b1d-a363b5a19ce9
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.898803710938 34.484769010509, 31.898803710938 35.858726558675, 34.963989257813 35.858726558675, 34.963989257813 34.484769010509))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/10/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μιχάλης Νικολαϊδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

23