Πρωτεύουσες καρτέλες

Το αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογη της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα αρχείου πληθυσμού και μετανάστευσης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος επωνύμων των Κυπρίων πολιτών

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος των επωνύμων όλων των Κυπρίων πολιτών παγκύπρια. Μη επεξεργασμένα δεδομένα του Αρχείου Πληθυσμού. Για κάθε καταχώρηση περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία:

(α) Επώνυμο
(β) Έτος γέννησης
(γ) Επαρχία
(δ) Φύλο

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
15/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
12/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
8d0f1453-0003-44bf-84da-7bf0d8ad178f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.695556640625 34.245297564482, 31.695556640625 35.899618853342, 34.881591796875 35.899618853342, 34.881591796875 34.245297564482))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1899 to 19/06/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μιχάλης Μπέης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

4133