Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οικονομίας. Αποστολή του η διασφάλιση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και ορθολογική διαχείριση των πόρων και των οικονομικών υποχρεώσεων του δημοσίου, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος ΕυρωπαϊκώνΑσφαλιστικών/Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων με έδρα σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (FOS).

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος ΕυρωπαϊκώνΑσφαλιστικών/Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων με έδρα σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (FOS).

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
a1eab401-c61b-41dd-a229-3c81c9acda38
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.997680664063 34.376028963741, 31.997680664063 35.832009993904, 34.788208007813 35.832009993904, 34.788208007813 34.376028963741))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2016
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννα Χριστοφόρου Πογιατζιή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

28