Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα τοπικής αυτοδιοιήκησης, μετανάστευσης, πολεοδομίας, κτηματολογίου και στεγαστικής πολιτικής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Κέντρων Εξυπηρέτησης Μεταναστών

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος των Κέντρων Εξυπηρέτησης Μεταναστών (Migrant Info Centres), τα οποία παρέχουν υπηρεσίες πληροφόρησης και στήριξης σε μετανάστες-κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να έχουν αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη ένταξη στις τοπικές κοινωνίες.
Τρία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, και ένας ερευνητικός οργανισμός με μεγάλη εμπειρία σε θέματα μετανάστευσης, το CARDET συνεργάστηκαν στην υποβολή και στην εφαρμογή της συγκεκριμένης προσπάθειας.
Στα Κέντρα προσφέρονται μεταξύ άλλων υπηρεσίες όπως ενημέρωση για την διαδικασία του ασύλου και τους κανονισμούς σε σχέση με το καθεστώς τους (δικαιώματα και υποχρεώσεις) μετάφραση/ διερμηνεία (προφορική ή/και γραπτή), βοήθεια για εξεύρεση στέγης και εργασίας, ενημέρωση για ευκαιρίες εκπαίδευσης και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, συμπλήρωση εντύπων για τις διάφορες κρατικές και όχι μόνο υπηρεσίες, ενημέρωση σε θέματα υγείας και δικαιωμάτων των ασθενών αλλά γενικότερα ενημέρωση σε θέματα πολιτισμικής ενσωμάτωσης. Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι δωρεάν.
Τα Κέντρα λειτουργούν σε κεντρικά σημεία στις πόλεις, ενλω άμεσες υπηρεσίες ενημέρωσης και στήριξης παρέχονται από τη λειτουργία κινητής μονάδας (InfoBus) που μετακινείται κάθε εβδομάδα σε διαφορετική περιοχή και μέρος, με σκοπό να εξυπηρετούν άτομα της ομάδας στόχου από όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου.

Στον κατάλογο για κάθε κέντρο περιλαμβάνονται οι πιο κάτω πληροφορίες:

α. Α/Α
β. Πόλη
γ. Διεύθυνση
δ. Αρ. Τηλεφώνου (παγκύπριος αριθμός)
ε. Αρ. Φαξ (παγκύπριος αριθμός)
στ. Ωρες Λειτουργίας (Δευτέρα - Παρασκευή)
ζ. Ωρες Λειτουργίας (Κυριακές)
η. Γεωγραφικό Πλάτος
θ. Γεωγραφικό Μήκος
 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/07/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/07/2019
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
b6bb6a37-91ed-4891-ada8-64a130a4f4b9
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.679077148438 34.403227236495, 31.679077148438 35.787462390871, 34.985961914063 35.787462390871, 34.985961914063 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/06/2019
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κώστας Γρηγοριάδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

161