Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Στον κατάλογο, για κάθε ΚΕΠ, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

i. Ονομασία [CSC_Name]
ii. Διεύθυνση [Address]
iii. Τηλέφωνο Γραφείου [Office_Tel]
iv. Φαξ Γραφείου [Office_Fax]
v. Ώρες Λειτουργίας [Opening_Hours]
vi. Αρ. θέσεων εξυπηρέτησης [Work_Stations_No]
vii. Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου [Email]
viii. URL έντυπου πληροφοριών [Info_URL]
ix. Συντεταγμένες Χ [Latitude]
x. Συντεταγμένες Υ [Longitude]

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/09/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
17/10/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
6b8d7db3-b5ff-4dd0-8df0-d4cb60b0d26a
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.695556640625 34.323780104471, 31.695556640625 35.834144301523, 34.881591796875 35.834144301523, 34.881591796875 34.323780104471))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2000 to 22/09/2022
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κρίστια Λύρα
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

580