Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια κρατική υπηρεσία για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Κέντρων Πολιτών (ΚΕ.ΠΟ.)

Σύνολο ψήφων: 0

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, μέσα στα πλαίσια του στρατηγικού τους στόχου για επέκταση των δραστηριοτήτων τους αλλά και της διεύρυνσης της κοινωνικής τους πολιτικής, σε συνάρτηση και με τη γενική πολιτική για βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, παρέχουν από την 1 Ιουλίου 2015, Υπηρεσίες Κέντρου Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.).

Για την παροχή των υπηρεσιών ΚΕ.ΠΟ., λήφθηκε υπόψη η αξιοποίηση του υφιστάμενου ταχυδρομικού δικτύου, ένα δίκτυο οικείο και εύκολα προσβάσιμο στον πολίτη. Για το σκοπό αυτό ανακαινίστηκαν και αναβαθμίστηκαν τα τέσσερα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία, Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου , έτσι ώστε να δημιουργηθούν χώροι φιλικοί προς τους επισκέπτες και χρηστικοί ως προς την εξυπηρέτηση τους.

Στόχος της λειτουργίας των ΚΕ.ΠΟ., είναι η παραχώρηση δυνατότητας στον πολίτη να εξυπηρετείται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για μεγάλο μέρος των υπηρεσιών του δημοσίου από ένα σημείο εξυπηρέτησης, αποφεύγοντας έτσι την μετακίνηση του από μια υπηρεσία στην άλλη καθώς και την αχρείαστη γραφειοκρατία.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
02/08/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
15/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
ab2152d3-2255-4971-9bc9-6aa8f5fdff7e
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.723022460938 34.376028963741, 31.723022460938 35.751806320311, 34.985961914063 35.751806320311, 34.985961914063 34.376028963741))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/08/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Δημήτρης Παντοπώλης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

912