Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος και Ροή Κύριων Πηγών Νερού στην Κύπρο

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος και ροή κύριων πηγών νερού στην Κύπρο. Ο κατάλογος περιλαμβάνει για κάθε κύρια πηγή τα πιο κάτω στοιχεία:

 • Όνομα Πηγής
 • Επαρχία
 • Μετρήσεις από
 • Μετρήσεις μέχρι
 • Αριθμός μηνών ροής ανά έτος
 • Μέγιστη Ροή (λίτρα/ δευτερόλεπτο) κατά τα τελευταία 10 χρόνια
 • Μέσος όρος Ροής (λίτρα/ δευτερόλεπτο) κατά τα τελευταία 10 χρόνια
 • Ροή (λίτρα/ δευτ.) κατά τον τελευταίο χρόνο
 • Σχόλια
 • Πλησιέστερη κοινότητα
 • Κοινότητες που εξυπηρετούνται
 • Παρούσα χρήση
 • Κωδικός Εντοπισμού
 • Data_File_URL (XLS file)
 • Map_URL
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
15/10/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
fe6e92fa-a827-49f3-85d2-94c0ea296bc8
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.893310546875 34.317919744957, 31.893310546875 35.810574579203, 34.859619140625 35.810574579203, 34.859619140625 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αιμίλιος Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

921