Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος και Συντεταγμένες Αλιευτικών Καταφυγίων της Κύπρου

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος αλιευτικών καταφυγίων στην Κύπρο. Για κάθε αλιευτικό καταφύγιο περιλαμβάνονται:

1. Fishing_Shelter_Name_GR
2. Fishing_Shelter_Name_EN
3. Slipway
4. Latitude
5. Longitude

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
14/08/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
8d0b8642-c3f6-4cd2-9b3f-4826bf90e969
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.030639648438 34.339750856855, 32.030639648438 35.858726558675, 35.018920898438 35.858726558675, 35.018920898438 34.339750856855))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2013
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρίνα Χριστοφίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

222