Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο για την αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Κατασκηνωτκών Χώρων εντός κρατικών δασών / εντός κρατικής δασικής γης

Σύνολο ψήφων: 0

Στα κρατικά δάση λειτουργούν 5 κατασκηνωτικοί χώροι.Το Τμήμα Δασών διαχειρίζεται 3 από αυτούς ενώ οι υπόλοιποι 2 βρίσκονται εντός κρατικής δασικής γης και διαχειρίζονται από άλλους φορείς. Διαθέτουν διευκολύνσεις όπως θέσεις κατασκήνωσης, χώρους στάθμευσης και υγιεινής, πόσιμο νερό, τραπέζια, ψησταριές και παιδικές χαρές ενώ σε κάποιους προσφέρονται επίσης ηλεκτρικό ρεύμα, λουτρά και μαγειρεία. Η χρήση τους προϋποθέτει την καταβολή μικρού τέλους. Το τέλος χρήσης για τους κατασκηνωτικούς χώρους του Τμήματος Δασών καθορίζεται στον επίσημο τιμοκατάλογο του Τμήματος ο οποίος βρίσκεται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Στον κατάλογο για κάθε Κατασκηνωτικό Χώρο περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

i. Α/Α
ii. Ονομασία Κατασκηνωτικού Χώρου
iii. Δασική Περιφέρεια
iv. Διαχειριστής
v. Έκταση (εκτάρια)
vi. Μέγιστη χωρητικότητα - Αντίσκηνα/ Τροχόσπιτα.
vii. Μέγιστη χωρητικότητα – Άτομα
viii. Έτος παραλαβής

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
19/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
19/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
b210faf0-8139-42bb-b9f4-1c18801bab43
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.651611328125 34.336065483289, 31.651611328125 35.828391433924, 35.035400390625 35.828391433924, 35.035400390625 34.336065483289))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
19/11/2014
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ανδρέας Νεάρχου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

73