Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η υπηρεσία αστυνόμευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και από το 1993 υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

μέσω του DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Κλοπιμαίων Οχημάτων

Κατάλογος κλοπιμαίων οχημάτων από το 2012 και εντεύθεν. Στον κατάλογο για κάθε κλοπιμαίο όχημα περιλαμβάνονται:

α. Αριθμός Εγγραφής (Refistration No.)
β. Κατασκευαστής (Manufucturer)
γ. Κυρίως Χρώμα (Colour)
δ. Αριθμός Μηχανής (Engine No.)
ε. Αριθμός Πλαισίου (VIN)
στ. Επαρχία Κλοπής (District)
ζ. Ημερομηνία Κλοπής (Date_Stolen)
η. Κλοπιμαίο (Vehicle/Number Plate)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
28/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
28/02/2018
Συχνότητα
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
230c911c-a8bd-42b9-9a9f-014f62d434c3
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.893310546875 34.372345185002, 31.893310546875 35.810574579203, 34.859619140625 35.810574579203, 34.859619140625 34.372345185002))
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος αναφοράς
01/01/2012 - 00:00 to 06/08/2018 - 00:00
Γλώσσα
Greek
Άδεια χρήσης
Σύνδεσμος επικοινωνίας
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
Ηλεκτρονική Διεύθυνση συνδέσμου
Επίπεδο δημόσιας πρόσβασης
Public