Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η υπηρεσία αστυνόμευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και από το 1993 υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Κλοπιμαίων Οχημάτων

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος κλοπιμαίων οχημάτων από το 2012 και εντεύθεν. Στον κατάλογο για κάθε κλοπιμαίο όχημα περιλαμβάνονται:

α. Αριθμός Εγγραφής (Refistration No.)
β. Κατασκευαστής (Manufucturer)
γ. Κυρίως Χρώμα (Colour)
δ. Αριθμός Μηχανής (Engine No.)
ε. Αριθμός Πλαισίου (VIN)
στ. Επαρχία Κλοπής (District)
ζ. Ημερομηνία Κλοπής (Date_Stolen)
η. Κλοπιμαίο (Vehicle/Number Plate)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
17/01/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
28/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
230c911c-a8bd-42b9-9a9f-014f62d434c3
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.893310546875 34.372345185002, 31.893310546875 35.810574579203, 34.859619140625 35.810574579203, 34.859619140625 34.372345185002))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2012 to 23/04/2019
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

357