Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η υπηρεσία αστυνόμευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και από το 1993 υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

μέσω του DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Κλοπιμαίων Πινακίδων Εγγραφής

Κατάλογος κλοπιμαίων πινακίδων εγγραφής. Στον κατάλογο για κάθε κλοπιμαίο όχημα περιλαμβάνονται:

α. Αριθμός Εγγραφής

β. Κατασκευαστής

γ. Κυρίως Χρώμα

δ. Αριθμός Μηχανής

ε. Αριθμός Πλαισίου

στ. Επαρχία Κλοπής

ζ. Ημερομηνία Κλοπής

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
28/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
28/02/2018
Συχνότητα
Ετήσια
Αναγνωριστικό
ca67df26-b6ef-41e5-8bae-20d1f7c37cff
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.849365234375 34.2816164982, 31.849365234375 35.846204289522, 34.947509765625 35.846204289522, 34.947509765625 34.2816164982))
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος αναφοράς
01/01/2017 - 00:00
Γλώσσα
English
Άδεια χρήσης
Σύνδεσμος επικοινωνίας
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
Ηλεκτρονική Διεύθυνση συνδέσμου
Επίπεδο δημόσιας πρόσβασης
Public