Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η υπηρεσία αστυνόμευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και από το 1993 υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Κλοπιμαίων Πινακίδων Εγγραφής

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος κλοπιμαίων πινακίδων εγγραφής. Στον κατάλογο για κάθε κλοπιμαίο όχημα περιλαμβάνονται:

α. Αριθμός Εγγραφής

β. Κατασκευαστής

γ. Κυρίως Χρώμα

δ. Αριθμός Μηχανής

ε. Αριθμός Πλαισίου

στ. Επαρχία Κλοπής

ζ. Ημερομηνία Κλοπής

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
17/01/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
28/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
ca67df26-b6ef-41e5-8bae-20d1f7c37cff
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.849365234375 34.2816164982, 31.849365234375 35.846204289522, 34.947509765625 35.846204289522, 34.947509765625 34.2816164982))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

76