Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Κρατικών Κέντρων Υγείας Κύπρου

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Κρατικών Κέντρων Υγείας. Στον κατάλογο για κάθε κέντρο υγείας περιλαμβάνονται:

  • Όνομα
  • Αρ. Τηλεφώνου
  • Αρ. Φαξ
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
14/03/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
13/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
625e6444-116f-498d-acd3-e37e0d85ed24
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.931762695313 34.366960909265, 31.931762695313 35.760721836548, 34.953002929688 35.760721836548, 34.953002929688 34.366960909265))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
27/06/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Νικόλας Νικολάου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

121