Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Κρατικών Νοσοκομείων Κύπρου

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος κρατικών νοσοκομείων Κύπρου στον οποίο περιλαμβάνονται για κάθε νοσοκομείο:

  • ονομασία νοσοκομείου
  • διεύθυνση
  • τηλέφωνο
  • σύνδεσμος ιστοσελίδας
  • Χ συντεταγμένες
  • Υ συντεταγμένες
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
14/08/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
13/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
2e27aa7a-75de-485d-8b07-d2dfc734f8ab
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.909790039063 34.339750856855, 31.909790039063 35.778549871932, 34.821166992188 35.778549871932, 34.821166992188 34.339750856855))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
27/06/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Νικόλας Νικολάου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

214