Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Μετεωρολογικών Σταθμών

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος μετεωρολογικών σταθμών του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει:

α) το όνομα του σταθμού
β) τον αριθμό και τον αλφαβητικό αριθμό του σταθμού
γ) το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται ο σταθμός
δ) το γεωγραφικό πλάτος και μήκος του σταθμού
ε) το είδος του σταθμού

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
03/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
03/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
8d788000-a95a-4f69-a78d-a3dfb60c64f3
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.766967773438 34.348821855701, 31.766967773438 35.796373910504, 35.007934570313 35.796373910504, 35.007934570313 34.348821855701))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννα Αναστασίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

342