Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υφυπουργείο για εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Νηογνωμόνων Αναγνωρισμένων από την Κυπριακή Δημοκρατία

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Νηογνωμόνων Αναγνωρισμένων από την Κυπριακή Δημοκρατία. Περιλαμβάνονται δύο πίνακες:

  • Classification Societies Recognised by the Government of the Republic of Cyprus
  • Classification Societies authorised to carry out assessment, auditing, verification and certification of safety management systems and ISPS Code, on behalf of the Government of the Republic of Cyprus
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
14/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
14/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
3cfdffb0-1502-497f-9d94-7770866aad63
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.986694335938 34.366960909265, 31.986694335938 35.796373910504, 34.963989257813 35.796373910504, 34.963989257813 34.366960909265))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
13/02/2018
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τομέας Ασφάλειας και Προστασίας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

18