Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Δύναμης είναι η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών συμφορών, για την ευημερία των πολιτών ή εκτεταμένες καταστροφές στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της Δημοκρατίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Περιφεριακών Διευθύνσεων και Τοπικών Σταθμών Πολιτικής Άμυνας

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Περιφεριακών Διευθύνσεων και Τοπικών Σταθμών Πολιτικής Άμυνας. Για κάθε Διεύθυνση/ Σταθμό ο κατάλογος περιλαμβάνει: * A/A * Administration / Local Station * District Office * Address * Tel. 1 * Tel. 2 * Tel. 3 * Fax * Latitude * Longitude

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
14/08/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
07/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
0f40b5dc-e1bb-4b02-844c-34807286b205
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.920776367188 34.430416670706, 31.920776367188 35.769636353789, 35.040893554688 35.769636353789, 35.040893554688 34.430416670706))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κάλια Χριστοδούλου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

63