Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης και της τήρησης της δημόσιας τάξης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Πολυμερών Διεθνών Συμβάσεων

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Πολυμερών Διεθνών Συμβάσεων στις οποίες έχει προσχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία, για τις οποίες το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει ορισθεί ως κεντρική αρχή για σκοπούς εφαρμογής.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
21/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
25fc979e-d87b-472f-b199-5013341f9265
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.887817382813 34.403227236495, 31.887817382813 35.840916515454, 34.963989257813 35.840916515454, 34.963989257813 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1968 to 30/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μάριος Παπαιωακείμ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

40