Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η υπηρεσία αστυνόμευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και από το 1993 υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

μέσω του DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Πρόσφατων Κλοπιμαίων Οχημάτων

Κατάλογος πρόσφατων κλοπιμαίων οχημάτων. Στον κατάλογο για κάθε κλοπιμαίο όχημα περιλαμβάνονται:

α. Αριθμός Εγγραφής

β. Κατασκευαστής

γ. Κυρίως Χρώμα

δ. Αριθμός Πλαισίου

ε. Αριθμός Μηχανής

στ. Ημερομηνία Κλοπής

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
28/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
28/02/2018
Συχνότητα
Ετήσια
Αναγνωριστικό
c865893c-1719-4254-b5ce-d27c3b15b1bb
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.854858398438 34.348821855701, 31.854858398438 35.725053778669, 34.985961914063 35.725053778669, 34.985961914063 34.348821855701))
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος αναφοράς
06/12/2017 - 00:00 to 06/02/2018 - 00:00
Γλώσσα
English
Άδεια χρήσης
Σύνδεσμος επικοινωνίας
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
Ηλεκτρονική Διεύθυνση συνδέσμου
Επίπεδο δημόσιας πρόσβασης
Public