Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η υπηρεσία αστυνόμευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και από το 1993 υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Πρόσφατων Κλοπιμαίων Οχημάτων

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος πρόσφατων κλοπιμαίων οχημάτων. Στον κατάλογο για κάθε κλοπιμαίο όχημα περιλαμβάνονται:

α. Αριθμός Εγγραφής

β. Κατασκευαστής

γ. Κυρίως Χρώμα

δ. Αριθμός Πλαισίου

ε. Αριθμός Μηχανής

στ. Ημερομηνία Κλοπής

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
17/01/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
28/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
c865893c-1719-4254-b5ce-d27c3b15b1bb
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.854858398438 34.348821855701, 31.854858398438 35.725053778669, 34.985961914063 35.725053778669, 34.985961914063 34.348821855701))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
05/12/2017 to 05/02/2018
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

61