Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οικονομίας. Αποστολή του η διασφάλιση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και ορθολογική διαχείριση των πόρων και των οικονομικών υποχρεώσεων του δημοσίου, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που βρίσκονται σε ισχύ. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα πιο κάτω πεδία:

  • Α/Α
  • Συμφωνία
  • Ημερομηνία Υπογραφής
  • Ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ
  • Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας (αριθμός)
  • Ημερομηνία Δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατία
  • URL
  • Σημειώσεις
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
7d8d620e-6e66-434f-8e27-6daa028d8bde
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.920776367188 34.412291363453, 31.920776367188 35.760721836548, 34.755249023438 35.760721836548, 34.755249023438 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1973
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αλέξης Κουτσελίνης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

56