Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Υπηρεσία είναι αρμόδια για θέματα εγγραφής συνεργατικών εταιρειών και λειτουργίας τους στη βάση των συνεργατικών αρχών και της Συνεργατικής Νομοθεσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Συνεργατικών Εταιρειών

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Συνεργατικών Εταιρειών.Στον κατάλογο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω:

  • Όνομα Συνεργατικής Εταιρείας
  • Αριθμός Εγγραφής
  • Επαρχία
  • Κατάσταση (ενεργή, σε αδράνεια)
  • Τομέας
  • Κατηγορία
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
02/12/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
ad3cb177-4502-4a93-a6b9-b04c053a1add
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.975708007813 34.43947785076, 31.975708007813 35.769636353789, 34.909057617188 35.769636353789, 34.909057617188 34.43947785076))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1922 to 14/02/2022
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μάνος Πιερίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

743