Πρωτεύουσες καρτέλες

Εθνικός φορέας και σύμβουλος του Κράτους για γεωλογικά θέματα, περιλαμβανομένων αυτών της σεισμικότητας, της προστασίας των ορυκτών πόρων και της αξιολόγησης των γεωκινδύνων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Τοπικών Σεισμών (Local - 300km)

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Τοπικών Σεισμών (Local - 300km) οι οποίοι καταγράφηκαν από το δίκτυο σεισμογράφων του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Τα δεδομένα αφορούν σεισμικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σε ακτίνα 300km από την Κύπρο. Για κάθε καταγραφή περιλαμβάνονται:

1. # eqsum
2. athena_id
3. external_id
4. date
5. time
6. time error
7. time rms
8. latitude
9. longitude
10. ellipse major
11. ellipse minor
12. magnitude
13. magnitude type
14. depth
15. depth error
16. num. stations
17. num. phases
18. azimuth gap
19. analysis type
20. place
21. major place

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
30/01/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
3f92d5ab-d193-43a6-b67e-258361e8c9a2
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.481323242188 33.994326938821, 31.481323242188 36.178622458118, 35.414428710938 36.178622458118, 35.414428710938 33.994326938821))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Ανατολική Μεσόγειος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1997 to 31/12/2022
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Συλβάνα Πηλείδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

460