Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υφυπουργείο για εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος των Λιμενικών Εγκαταστάσεων με Έγκυρη Δήλωση Συμμόρφωσης

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος λιμενικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο με έγκυρη δήλωση συμμόρφωσης (Port Facilities with valid statement of compliance). Στον κατάλογο περιλαμβάνονται:

  • Port Facility Name
  • UN Locator Code
  • Port Facility IMO No
  • Description of Port Facility
  • Latitude
  • Longitude
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/07/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
14/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
f00ef57f-2de8-4c9e-b068-c3762b55126d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.008666992188 34.457597263123, 32.008666992188 35.760721836548, 34.810180664063 35.760721836548, 34.810180664063 34.457597263123))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
25/01/2017
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τομέας Ασφάλειας και Προστασίας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

61