Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Υδατικών Έργων

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος υδατικών έργων. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα πιο κάτω πεδία:

  • Τίτλος
  • Περιγραφή
  • Πηγές Νερού (ΕΚΜ)
  • Έκταση Άρδευσης (εκτάρια)
  • URL to HTML
  • URL to Map
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
6da7291f-b612-4ee3-8e8a-e11b170842a0
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.712036132813 34.385096036519, 31.712036132813 35.787462390871, 34.953002929688 35.787462390871, 34.953002929688 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αιμίλιος Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

87