Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Υδροφορέων της Κύπρου

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος υδροφορέων της Κύπρου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα πιο κάτω πεδία:

  • Κωδικός
  • Όνομα
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
09/10/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/10/2020
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
cb949680-d579-4014-b0d2-368d94f5f7dd
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.744995117188 34.457597263123, 31.744995117188 35.823102472531, 35.007934570313 35.823102472531, 35.007934570313 34.457597263123))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2020
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χαράλαμπος Δημητρίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

174