Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Υπόγειων Υδατικών Σωμάτων στην Κύπρο

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος υπόγειων υδατικών σωμάτων στην Κύπρο. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα πιο κάτω πεδία:

  • Κωδικός
  • Όνομα
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
09/10/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
3865f532-ae54-46bc-b40f-0355e2a283fa
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.843872070313 34.385096036519, 31.843872070313 35.823102472531, 34.942016601563 35.823102472531, 34.942016601563 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2016 to 31/12/2020
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χαράλαμπος Δημητρίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

305