Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή ο περιορισμός και η εξάλειψη των ζωικών ασθενειών και η προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω του ελέγχου όλων των τροφίμων ζωικής προέλευσης και των ζωοανθρωπονόσων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών για τις οποίες δεν έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων και απαγορεύεται η χρήση τους σε παραγωγικά ζώα

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών για τις οποίες δεν έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων και απαγορεύεται η χρήση τους σε παραγωγικά ζώα. Ο κατάλογος εμπίπτει στις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου, 2009 και του Κανονιμού (ΕΚ) αρ. 37/2010 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου, 2009.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/03/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
4acad54b-93d0-4d8c-80f6-b2e81c51a786
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.843872070313 34.394162127477, 31.843872070313 35.778549871932, 35.040893554688 35.778549871932, 35.040893554688 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2017
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αλία Πατσιά
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

45