Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Φραγμάτων της Κύπρου

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος στον οποίο περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά των φραγμάτων στην Κύπρο. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται για κάθε φράγμα τα πιο κάτω πεδία:

 • Α/Α
 • Όνομα Φράγματος
 • Έτος Λειτουργίας
 • Ποταμός
 • Χωρητικότητα (m3)
 • Ύδρευση ("Ναι" αν χρησιμοποιείται για ύδρευση)
 • Άρδευση ("Ναι" αν χρησιμοποιείται για άρδευση)
 • Εμπλουτιστικό ("Ναι" αν είναι εμπλουτιστικό)
 • Αρδευόμενη Περιοχή (Ha)
 • Είδος Αρδευόμενης Περιοχής
 • Λεκάνη Απορροής (km2)
 • Τύπος Αναχώματος
 • Κατηγορία
 • Ύψος Αναχώματος (m)
 • Μήκος Αναχώματος (m)
 • Όγκος Αναχώματος ('000 m3)
 • Επιφάνεια Λίμνης ('000 m2)
 • Μήκος Υπερχειλιστή (m)
 • Παροχευτικότητα Υπερχειλιστή (m3/s)
 • Μελέτη
 • Κατασκευαστής
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
17/01/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
17/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
9bd33795-8589-45f7-b2df-ae77b0e43ea7
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.887817382813 34.321605915641, 31.887817382813 35.814193951437, 34.963989257813 35.814193951437, 34.963989257813 34.321605915641))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
02/11/1900 to 16/01/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ιωάννου Αιμίλιος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

2530