Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Καταγγελίες ανα έτος - Παραβάσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας που αφορά στον αλιευτικό τομέα

Σύνολο ψήφων: 0

Καταγγελίες που αφορούν παραβάσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας που αφορά στον αλιευτικό τομέα ανά έτος. Οι καταγγελίες για την άσκηση αλιείας με σκάφος αφορούν παραβάσεις όπως η αλιεία χωρίς άδεια, η διεξαγωγή διαγωνισμού ερασιτεχνικής αλιείας χωρίς άδεια, αλιεία με πλαστό έγγραφο, παραβάσεις σχετικά με τη σήμανση αλιευτικού σκάφους. Καταγγελίες για την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων αφορούν παραβάσεις όπως η χρήση/ μεταφορά/ φύλαξη/ απαγορευμένων εργαλείων/ μεθόδων / περιοχών , κλειστές περίοδοι/ ώρες, περισσότερα δίκτυα, μη πρόσδεση ή αποθήκευση αλιευτικών εργαλείων, αλιεία ή διατήρηση επί του σκάφους αλιεύματος το οποίο υπόκειται σε αναστολή ή απαγόρευση.   

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/06/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/06/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
9016b565-1c6b-441e-b7f4-ecd1fc5db4e1
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.170715332031 34.518296933836, 32.170715332031 35.704565289341, 34.670104980469 35.704565289341, 34.670104980469 34.518296933836))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2013 to 30/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Author
Maria Triantafyllidou
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιώργος Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

78