Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατανομή Εργαζομένων κατά Ακαθάριστες Απολαβές και Φύλο

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν την εκαταστιαία κατανομή εργαζομένων κατά ακαθάριστες απολαβές και φύλο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2010 και εντεύεθεν. Πηγή των στοιχείων είναι το αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
26/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
26/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
5e9b9f79-7df8-4cc8-8d5e-b42e9e43d0c2
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.986694335938 34.42135450823, 31.986694335938 35.814193951437, 34.942016601563 35.814193951437, 34.942016601563 34.42135450823))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2009
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Φάνη Λαγού, Μαριλένα Λουκαΐδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

30