Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατανομή Πληθυσμού ανά Επαρχία (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διαθεσης δεδομένων που αφορούν σε δημογραφικά χαρακτηριστικά (κατανομή πληθυσμού) σε επίπεδο Επαρχίας, ηλικιακής κατηγορίας και φύλου. Τα δεδομένα αφορούν σε χαρακτηριστικά του πληθυσμού όπως καταγράφηκαν κατά την Απογραφή Πληθυσμού του 2011.

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML".

Τα δεδομένα επίσης διατίθενται μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα πιο κάτω επίπεδα/υποεπίπεδα:

PD1.StatisticalDistribution_PopulationAtResidencePlace (0)
dist1 (1)
Men_dist_0-14 (2)
Men_dist_15-24 (3)
Men_dist_25-64 (4)
Men_dist_65 (5)
Women_dist_0-14 (6)
Women_dist_15-24 (7)
Women_dist_25-64 (8)
Women_dist_65 (9)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
b342e2a3-b610-4b2f-bcd3-4d297e2880de
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.832885742188 34.312531973516, 31.832885742188 35.832009993904, 34.963989257813 35.832009993904, 34.963989257813 34.312531973516))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/12/2011
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Στατιστική Υπηρεσία
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

765