Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατανομή Πληθυσμού ανά Τομέα Απασχόλησης, ανά Επαρχία και Δήμο/Κοινότητα (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διαθεσης δεδομένων που αφορούν στην κατανομή του πληθυσμού ανά τομέα απασχόλησης (πρωτογενής, δευτερογενής, υπηρεσιών), ανά Επαρχία, Δήμου/Κοινότητας και ανά φύλο. Τα δεδομένα αφορούν σε χαρακτηριστικά του πληθυσμού όπως καταγράφηκαν κατά την Απογραφή Πληθυσμού του 2011.

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML".

Τα δεδομένα επίσης διατίθενται μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα πιο κάτω επίπεδα/υποεπίπεδα:

PD4.StatisticalDistribution_PopulationAtWorkPlace (51)
dist4 (52)
PrimarySectorMen_dist (53)
SecondarySectorMen_dist (54)
TertiarySectorMen_dist (55)
PrimarySectorWomen_dist (56)
SecondarySectorWomen_dist (57)
TertiarySectorWomen_dist (58)
vill4 (59) PrimarySectorMen_vill (60)
SecondarySectorMen_vill (61)
TertiarySectorMen_vill (62)
PrimarySectorWomen_vill (63)
SecondarySectorWomen_vill (64)
TertiarySectorWomen_vill (65)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
10/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
18e81324-7efa-4155-8217-ab83fe525fae
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.613159179688 34.330678876795, 31.613159179688 35.796373910504, 35.150756835938 35.796373910504, 35.150756835938 34.330678876795))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/12/2017
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Στατιστική Υπηρεσία
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

502