Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι αρμόδια για την πυρόσβεση στην Κύπρο και αποτελεί τμήμα της Αστυνομίας Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κλήσεις Πολιτών προς Πυροσβεστική Υπηρεσία ανά Έτος

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις κλήσεις των πολιτών προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανά Κλιμάκιο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αναφέρονται στην περίοδο 2008 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/10/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
27/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
23939564-d456-4fc0-86a7-b2343ff469fe
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.827392578125 34.35420729696, 31.827392578125 35.792753726182, 34.837646484375 35.792753726182, 34.837646484375 34.35420729696))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2008 to 31/12/2022
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Αρχείου Π.Υ. Κύπρου 22802442
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

285