Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια υπηρεσία για την επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κλίμακες Μισθοδοσίας και Αποκοπές Μόνιμων Κρατικών Υπαλλήλων (Αναλυτικός Πίνακας)

Σύνολο ψήφων: 0

Πίνακας κλιμάκων μισθοδοσίας και αποκοπές μονίμων κρατικών υπαλλήλων (σε ευρώ). Στον πίνακα περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία:

1.  Κλίμακα Μισθοδοσίας
2.  Βαθμίδα
3.  Ετήσια Προσαύξηση
4.  Ετήσιος Βασικός Μισθός
5.  Ετήσιος Τιμάριθμος
6.  Ακαθάριστος Ετήσιος Μισθός (12 μηνών)
7.  Ακαθάριστος Ετήσιος Μισθός (13 μηνών)
8.  Ετήσιες Αποκοπές (προ Φόρου Εισοδήματος)
9.  Καθαρός Ετήσιος Μισθός (προ Φόρου Εισοδήματος)
10. Φόρος Εισοδήματος
11. Καθαρός Ετήσιος Μισθός (προ Φόρου Εισοδήματος)
12. Ακαθάριστος Μηνιαίος Μισθός
13. Εισφορές στο ΤΚΑ (3.95%)
14. Εισφορές στο Ταμείο Χηρών (2%)
15. Εισφορές στο Σχέδιο Συντάξεων (3%)
16. Μείωση Απολαβών (με κλιμάκωση +3%)
17. Εισφορές για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη (1.5%)
18. Καθαρός Μηνιαίος Μισθός (προ Φόρου Εισοδήματος)
19. Φόρος Εισοδήματος
20. Καθαρός Μηνιαίος Μισθός μετά από Φόρο Εισοδήματος

Σημειώσεις:
(α) Οι αποκοπές αφορούν σε κρατικούς υπαλλήλους που κατέχουν μόνιμη και συντάξιμη θέση.
(β) Η φορολογία υπολογίζεται βασει των πιο πάνω εισοδημάτων και αποκοπών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τύχον άλλα εισοδήματα ή άλλες φορολογικές απαλλαγές/εκπτώσεις.
(γ) Στον υπολογισμό των ετήσιων αποκοπών δεν γίνεται αποκοπή επί 13ου μισθού για το Σχέδιο Σύνταξης και το Ταμείο Χηρών. Επίσης, δεν αποκόπτεται επί 13ου μισθού ειφορές στο ΤΚΑ, εάν οι ετήσιες απολαβές (12 μηνών) υπερβαίνουν το σχετικό όριο.
(δ)  Οι Διευθυντές των Τμημάτων/Υπηρεσιών με κλίμακες Α15 και Α16 λαμβάνουν επιπρόσθετα επίδομα φιλοξενίας ύψους €3.570 το χρόνο και οι Διευθυντές με κλίμακα Α15(Ι) €2.040 το χρόνο.

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
09/03/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
14/08/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Εξαμηνιαία
Αναγνωριστικό
4bc24f5d-113c-4da8-9a07-3636d2c32715
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.986694335938 34.366960909265, 31.986694335938 35.760721836548, 34.843139648438 35.760721836548, 34.843139648438 34.366960909265))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/07/2018 to 31/12/2023
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Άντρια Στυλιανού
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

11610