Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια υπηρεσία για την επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κλίμακες Μισθοδοσίας Μονίμων Κρατικών Υπαλλήλων (Συνοπτικός Πίνακας)

Σύνολο ψήφων: 0

Πίνακας κλιμάκων μισθοδοσίας μονίμων δημοσίων υπαλλήλων. Στον πίνακα περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία:

1. Κλίμακα Μισθοδοσίας
2. Βαθμίδα
3. Ακαθάριστος Ετήσιος Μισθός (περιλαμβανομένου 13ου)
4. Ετήσιος Μισθός πριν την αποκοπή Φόρου Εισοδήματος
5. Ετήσιος Μισθός μετά την αποκοπή Φόρου Εισοδήματος
6. Ακαθάριστος Μηνιαίος Μισθός
7. Μηνιαίος Μισθός πριν την αποκοπή Φόρου Εισοδήματος
8. Μηνιαίος Μισθός μετά την αποκοπή Φόρου Εισοδήματος

Σημειώσεις:
(α) Οι αποκοπές αφορούν σε κρατικούς υπαλλήλους που κατέχουν μόνιμη και συντάξιμη θέση.
(β) Η φορολογία υπολογίζεται βασει των  εισοδημάτων και αποκοπών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τύχον άλλα εισοδήματα ή άλλες φορολογικές απαλλαγές/εκπτώσεις.
(γ) Στον υπολογισμό των ετήσιων αποκοπών δεν γίνεται αποκοπή επί 13ου μισθού για το Σχέδιο Σύνταξης και το Ταμείο Χηρών. Επίσης, δεν αποκόπτεται επί 13ου μισθού ειφορές στο ΤΚΑ, εάν οι ετήσιες απολαβές (12 μηνών) υπερβαίνουν το σχετικό όριο.
(δ) Οι Διευθυντές των Τμημάτων/Υπηρεσιών με κλίμακες Α15 και Α16 λαμβάνουν επιπρόσθετα επίδομα φιλοξενίας ύψους €3.570 το χρόνο και οι Διευθυντές με κλίμακα Α15(Ι) €2.040 το χρόνο.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
28/01/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
14/08/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Εξαμηνιαία
Αναγνωριστικό
2919155f-1460-4569-b4f5-7c36c6a26be5
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.865844726563 34.385096036519, 31.865844726563 35.796373910504, 34.974975585938 35.796373910504, 34.974975585938 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/07/2018 to 31/12/2020
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Άντρια Στυλιανού
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

34138