Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κοινοτικοί και Αλλοδαποί Απασχολούμενοι

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των κοινοτικών και αλλοδαπών απασχολούμενων ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας και επαρχία. Τα στοιχεία είναι ανά τρίμηνο και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώμβριο κάθε χρονιάς. 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
30/09/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
16/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
2ff28119-cceb-4749-ac36-3885c05933ee
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.783447265625 34.317919744957, 31.783447265625 35.810574579203, 35.057373046875 35.810574579203, 35.057373046875 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2013 to 31/10/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

232