Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κοινωνική Προστασία - Χρονοσειρά

Σύνολο ψήφων: 0

Στλλογή στατιστικών δεδομένων και χρονοσειρών σχετικά με την κοινωνική προστάσία στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2012 και εντεύθεν. Αναλυτικά στην συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πίνακες:

Α. ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ
Α1: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α2: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Α3: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α4: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α5: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α6: ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α7: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ / ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α8: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α9: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α10: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α11: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ / ΠΑΙΔΙΟΥ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α12: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α13: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α14: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Β1: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ / ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
B2: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Β3: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Β4: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Β5: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ / ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Β6: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Β7: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Β8: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Γ1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε., ΑΠΟ ΤΟ 2000

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
25/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
25/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
7ba324aa-92a0-4882-be7b-a2a5fb4e0d01
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.898803710938 34.348821855701, 31.898803710938 35.823102472531, 34.898071289063 35.823102472531, 34.898071289063 34.348821855701))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2011
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Δήμητρα Κώστα, Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

12