Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κτίρια (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων που προέρχονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και αφορούν κτίρια. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν:

BU1. (α) Εγγεγραμμένες μόνιμες κατασκευές που προέρχονται από ψηφιοποίηση υφιστάμενων κτηματικών σχεδίων (src_sl_code < 6)
(β) Μόνιμες κατασκευές που προέρχονται από Επαναχωρομέτρηση (src_sl_code ≥ 6)

BU2. Κτίρια τα οποία αναγνωρίστηκαν από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ως σημαντικά, με βάση τη χρήσης τους (π.χ. Σχολεία, Νοσοκομεία, Εκκλησίες, Κυβερνητικά κτίρια κτλ).

BU3. Κατόψεις κτιρίων. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν μόνιμες κατασκευές που προέρχονται από φωτογραμμετρική απόδοση αεροφωτογραφιών (λήψη 2014).

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML". Τα αρχεία μπορούν να ληφθούν από το από το directory που είναι προσβάσιμο μέσω του resource "Buildings Directory (gml)". Μέσω του directory διατίθενται 1412 συνολικά αρχεία gml, τα οποία αφορούν στους διάφορους δήμους και κοινότητες και η ονομασία των οποίων είναι της μορφής: BU[αρ.κατηγοτίας][αρ. αρχείου][ονομα δήμου/κοινότητας].gml

Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα επίπεδα/ υποεπίπεδα:

  • BU1 (0)
  • BU1.Building_sdb (1)
  • BU1.Building_dcdb (2)
  • BU2 (3)
  • BU2.Building_LandmarkArea (4)
  • BU3 (5)
  • BU3.Building_All_Footprints (6)
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
02/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
15/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
1cae21fc-7a80-4cc4-802c-e2f0d2b473b9
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.876831054688 34.403227236495, 31.876831054688 35.832009993904, 34.920043945313 35.832009993904, 34.920043945313 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
02/10/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1292